KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH

Polska Mielec   
(42) 689 98 05
 bsubczynska@mostylodz.pl
Pokaż znajomym

Co możemy Ci zaoferować

wolne weekendy dla pracownika budowlanego
1 zmiana
praca w delegacjach
delegacje
wypłacanie diet benefit oferty pracy
diety
zakwaterowanie
kwatera
MultiSport od pracodawcy
MultiSport
posiłek dla pracowników
posiłek
telefon służbowy dla pracownika
telefon
Wczasy pod gruszą benefit
wczasy pod gruszą

Zadania:

 • kierowanie robotami sanitarnymi na kontrakcie
 • kontrola i nadzór nad przebiegiem realizowanej instalacji zgodnej z dokumentacją
 • analiza dokumentacji projektowej w szczególności w zakresie koordynowanej branży w celu eliminacji kolizji
 • współudział w wyborze podwykonawców i dostawców z branży sanitarnej, nadzór i koordynacja robót podwykonawców z branży sanitarnej
 • udział w procesie rozliczania robót i przygotowywania dokumentacji odbioru robót
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP
 • możliwość pracy w delegacji

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • minimum 2 lata doświadczenia przy realizacji robót w przedmiotowej branży
 • doświadczenie jako kierownik robót/inspektor nadzoru przez1 rok na jednej inwestycji przy budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej powierzchni lustra wody co najmniej 400 m2 i wartości robót budowlanych netto co najmniej 25 000 000 zł – WARUNEK KONIECZNY
 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność, samodzielność i dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

 

Firma Mosty Łódź to firma budowlana specjalizująca się w generalnym wykonawstwie obiektów inżynierskich, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.