Dekarz

Polska Łódź   
793 424 773
 m.brendzel@grs-invest.com
Pokaż znajomym

Co możemy Ci zaoferować

wolne weekendy dla pracownika budowlanego
1 zmiana
oferta pracy z 10 godzinnym dniem
praca 10h
miejscowość, lokalizacja pracy
stacjonarnie

Zadania:

  • krycie dachów,
  • wykonywanie izolacji dachowych i stropodachowych,
  • ustalanie na podstawie rysunków zakresu i rodzaju robót dekarskich,
  • wykonywanie przedmiarów, obmiarów oraz inwentaryzacji i rozliczeń zakończonych robót dekarskich.

 

Wymagania:

  • aktualne szkolenie BHP (wstępne, stanowiskowe, okresowe),
  • aktualne badania lekarskie na zajmowanym stanowisku pracy (stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy),
  • wszystkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe potrzebne do wykonywania pracy,
  • wyposażenie w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej i zbiorowej,
  • świadomość ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach na terenie budowy.